Image

Продукти

7,00 лв за продукт

Автомат стълбищен електронен тип ACE – 5

Предназначение: АСЕ-5 е предназначен да комутира осветителни вериги с електрически лампи. В случай на късо съединение във веригата, вграденият в изделието предпазител не позволява изгаряне на целия автомат. 

Технически данни: 

 • Номинално захранващо напрежение - 220 V.
 • Номинална честота - 50 Hz
 • Област на настройка - от 60 s до 300 s
 • Комутационна възможност:

 - при активен товар (cos φ=1) - до 8А; 220 V 

 - при ел. лампи – до 600 W

 • Брой на контактните групи - 1 НО
10,00 лв за продукт

Брояч на работни часове тип БЧ – 3

Предназначение: Броячът на часове БЧ - 3 е предназначен за броене на моторните часове на електро- и мотокари, трактори, строителни машини.

Технически данни: 

 • Захранващо напрежение - 12, 24, 36, 40, 48, 72, 80, 144 V
 • Капацитет на броене - 99 999.99 h 
5,00 лв за продукт

Реле за време моторно тип PBM – 60

Предназначение: PBM - 60 служи за включване или изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоянен ток, след изтичане на предварително зададен интервал от време. 

Технически данни: 

 • Времеобхват: 0.5s до 60h
 • Захранващо напрежение: 220 V~; честота 50 или 60 Hz
 • Брой на управляващите вериги - 4 превключващи
 • Допустим траен ток на контактите - 6 A
 • Комутирана мощност при  cos φ = 0,9…1

  - 330 VA при променливо напрежение

  - 66 VA при постоянно напрежение 

5,00 лв за продукт

Датчик светлинен тип ДС – 1

Предназначение: Предназначение: ДС-1 комутира различни осветителни вериги с електрически лампи при промяна осветеността на околната среда. (Включва автоматично осветлението при намаляне осветеността и го изключва при увеличаване). 

Технически данни: 

 • Номинално захранващо напрежение - 220 V
 • Номинална честота - 50 Hz
 • Комутационна възможност:

 - при активен товар (cos φ =1) - 4 А; 220 V~ 

 - при електрически лампи - 600 W

 • Брой на контактните групи - 1 НО
 • Температура на околната среда - от - 25°С до +55°С